Set på motorkontoret !    

Kære motor kunde !

Som du nok kan se, har vi rimeligt travlt med ekspeditionerne.

Det medfører helt automatisk en ventetid, for vi har ikke flere medarbejdere at sætte på opgaven, og dem vi har, er allerede travlt beskæftiget – som du nok kan se.

Til belysning af travlheden kan vi fortælle, at vi er den region i Danmark, der har flest motorekspeditioner – selv ikke København, Århus, Odense og Ålborg kan måle sig med os.

Det er vi rimeligt stolte af, for vi synes selv, at vi gør et godt arbejde i afdelingen.

Mens du venter på at blive ekspederet, kan du så passende tænke på, hvad en bil egentligt koster – og hvad du får for pengene.

Hvad mener du om dette lille regnestykke:

                                        Nyvognpris                            210.000 kr.
                                        heraf registreringsafgift    ÷   129.200 kr.
                                                                                        80.800 kr.
                                        heraf 25% moms             ÷ 
   16.150 kr.

                                        Det bliver                                64.650 kr.

Forhandleravancen regner vi ikke ind – men du får altså reelt bil for ca. 65.000 kr. når du betaler 210.000 kr. for den !

Og det bliver værre endnu:

For at kunne betale 210.000 kr. for bilen, skal du (som privat og med en normal skatteprocent) tjene

                                       Lønindtægt                               550.000 kr.
                                       9% arbejdsmarkedsbidrag   ÷  
 49.500 kr.
                                       til rest                                       500.500 kr.
                                       58 % skat                             ÷  290.290 kr.
                                       netto udbetalt                           210.210 kr.

Som du kan se, får du bil for 65.000 kr. men skal tjene i alt 550.000 kr. for at betale den.

Altså: du skal tjene ca. 8½ gange bilens reelle pris for at betale den. Det er da forretning.

Nå, nu gik så den tid – så er der ikke så længe tilbage at vente, før det bliver din tur.…